Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ทับสะแก

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทับสะแก (2512)
ทับสะแก
พิชัยภาพยนตร์ เสนอ
ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี 2512
ทับสะแก
จากบทประพันธ์ ของ เกษม สุขนิรันดร์
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ แสดงนำ
ฤทธี นฤบาล, อนุชา รัตนมาลย์, วาสนา ชลากร,
ศศิธร เพ็ชรรุ่ง, สิงห์ มิลินทราศัย
สองดาวเต้นน่องทองเงินล้าน
ระวิวรรณ-อรวรรณ สร้อยหงส์พราย
พร้อมด้วย
จุรี โอศิริ, เมืองเริง ปัทมินทร์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร,
ดาวน้อย ดวงใหญ่, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, วงศ์ ศรีสวัสดิ์
และดาราประกอบอีกมากมาย
พันคำ กำกับการแสดง
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
พิชัย น้อยรอด อำนวยการสร้าง
เทพา สร้างบท
เสรีภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทวีป


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Reviewed by admin on 15 มิถุนายน 2018
 1. ่ีjulapol buntongnum says
  22 พ.ค. 20 at 3:36pm

  เข้ามาชมหนังเื่องทับสแกครับ

  (reply)