Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 
Our Rating
Your Rating

จ๊ะเอ๋

เรื่องจ๊ะเอ๋เป็นหนังสั้น ที่ฉายก่อนการฉายภาพยนตร์เรื่อง ตื่นเขย ซึ่งสมัยนั้นจะเรียกว่า “หนังประกอบ” (Supporter) และเป็นหนังไทยเรื่องแรก ที่ใช้ สุนัขไทย เข้ามาแสดงด้วย

นักแสดง

นายทองต่อ จาตุรงคกุล
นายทิ้ง มาฬมงคล
นางสาว ชะอวบ ฟองกระสินธุ์
สุนัขไทย ชื่อ อ้าายจุ่น

การนำสัตว์มาร่วมแสดงในภาพยนตร์นั้น ต่างก็เป็นที่รู้กันว่า เป็นเรื่องยากลำบากในการถ่ายทำ แต่อ้ายจุ่น ซึ่งได้รับการฝึกสอนจากเจ้าของมาเป็นเวลาหลายปีนั้น เป็นสุนัขที่ฉลาด แสนรู้ อ่อนโยนและสุภาพ และไม่เคยทำผิดเลย

Facebook Comments
Reviewed by admin on 17 March 2018

Leave a Reply

Close