Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. อาหรับเที่ยงคืน

  อาหรับเที่ยงคืน ฟิล์ม 16 มม.? / สี (เทฆนิค)? / พากย์? 31 ธันวาคม 2494 ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง สยามภาพยนตร์      

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. สิงห์ท่าเรือ

  สิงห์ท่าเรือ ฟิล์ม 16 มม.? / สี? / พากย์? 20 กรกฎาคม 2498 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง วีภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง V. ผู้ถ่ายภาพ ส. วีระเทวิน นักแสดง ทวี ครุฑปิยะ, วาสนา พรหมมา, ประชุม จันทิมา ที่มาภาพ (บน) นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน 2498 (ล่าง) นิตยสารผดุงศิลป์ มิถุนายน...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ลูกผู้ชาย 2495

  ลูกผู้ชาย ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 29 พฤษภาคม 2495 ฉายที่ ศรีอยุธยา ผู้ประพันธ์ มนัส จรรยงค์ เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยชีวิตของลูกชาวนาที่มีมานะอดทน สร้างตัว สร้างสกุล เป็นคติน่าเลื่อมใส” นักแสดง เชาว์ แคล่วคล่อง, สาลี สมคะเน, รําเพย ณ นคร ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 30 พฤษภาคม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. เวรสวาท

  เวรสวาท ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 7 พฤษภาคม 2495 ฉายที่ ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง ฉวีวงศ์ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ ป.อินทรปาลิต นักแสดง พรรณี สําเร็จประสงค์, ปรีชา บุณยเกียรติ, เฉลิม บุณยเกียรติ ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2495    ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. เจ้าแม่ลานเท

  เจ้าแม่ลานเท ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 31 ธันวาคม 2494 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง สหวุฒิฟิล์ม ผู้อํานวยการสร้าง ฉลอง กลิ่นพิกุล เค้าเรื่อง “ตํานานของความรัก การรอคอย ของหญิงสาวแห่งลานเท อันเป็นตํานานอิงประวัติศาสตร์ ทางโบราณคดีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา” นักแสดง อุศมาน ศรแดง, เสน่ห์ โกมารชุน ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร มกราคม พ.ศ. 2495...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. เหมยฟ้าบางกอก

  เหมยฟ้าบางกอก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 26 พฤษภาคม 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง จ.ส.ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง เสนาะ ชีราพร ผู้ประพันธ์ สําเนา หิริโอตัปปะ เค้าเรื่อง “ชีวิตรักรันทด ของเหมยวัยรุ่นผู้อาภัพ ภายใต้ฟ้าเมืองไทย” นักแสดง สุรชาติ ไตรโภค, ดุษดี บุนนาค, ประกอบ โพธิโสภณ, เจริญ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. สิงห์สาวเสือ

  สิงห์ สาว เสือ ฟิล์ม 16 มม. /สี (โกดักโครม) / พากย์ 17 พฤษภาคม 2498 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี เค้าเรื่อง “หนึ่ง รักระหว่างพี่กับน้อง สอง รัก ระหว่างชายกับหญิง กว่าจะรู้ว่ารักแท้ตกอยู่กับฝ่ายไหน ก็ต้องละเลงกันด้วยเลือด รักระหว่างกระสุนเหล็ก ตื่นเต้น เร้าใจ” นักแสดง สรสิทธิ แสงชัยวรรณ, กรองจิต เตมียศิลปิน ที่มา มูลนิธิหนังไทย  ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. สีชัง

  สีชัง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 1 ธันวาคม 2494 ฉายที่ ศรีอยุธยา เค้าเรื่อง “แดนลูกน้ําเค็มอาละวาด ใช้หมัด เป็นกฎหมาย ทั้งมีด ทั้งปืน ทั้งสุรา นารี” นักแสดง น้อย เฉยสวัสดิ์, สมานจิตต์ สินธุนาคา ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 4 ธันวาคม พ.ศ. 2494...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. สิงห์สังหาร

  สิงห์สังหาร ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ ? พฤศจิกายน 2494 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง นําไทยภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ “ทวี ผู้ถ่ายภาพ วิมล วัฒนธรรม เค้าเรื่อง “ชื่อเรื่องบอกท่านอยู่แล้วว่าจะไป ในทํานองใดและเป็นอย่างไร? คอยดู! “สิงห์สังหาร” – “สิงห์สังหาร” หนักไปในทาง และขบขัน” ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร พฤศจิกายน พ.ศ. 2494  ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. สมิงลาทุ่ง

  สมิงลาทุ่ง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ ? พฤศจิกายน 2494 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง เคหะนันทน์ภาพยนตร์ ผู้ประพันธ์ ส. อาสนจินดา ผู้พากย์ เสน่ห์โกมารชุน และคณะเสน่ห์ศิลป์ เค้าเรื่อง “รักอย่างหยดย้อยอ่อนหวาน ดุเดือด ด้วยการต่อสู้ เรื่องของเลือดและน้ําตา ฯลฯ “ ขึ้นชื่อว่า “เสือ” จะยอมให้นักเลงลบลาย ง่าย ๆ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 11. Page 5 of 64...«34567»102030...