นักบินจอมกวน

นักบินจอมกวน ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 9 กรกฎาคม 2495 ฉายที่โรงหนัง พัฒนากร บริษัทสร้าง ในราชการกองทัพอากาศกองดุริยางค์ ผู้พากย์ จุมพล ปัทมินทร์ นักแสดง คณะจุมพลปัทมินทร์ เค้าเรื่อง “กองทัพเรือ ปะทะ กองทัพอากาศ ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 10 กรกฎาคม...