สมิงสาว 2496

ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 31 มกราคม 2496 ที่โรงหนัง พัฒนากร นักแสดง สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อรอนงค์ อรุณศรี, เสน่ห์ โกมารชุน, อบ บุญติด, จํารูญ หนวดจิ๋ม, อรึก อรรถจินดา, เชื้อ, จ่าหอม เค้าเรื่อง “เรื่องของสาวกํากันไม่กลัวชาย...