Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

31 ธันวาคม 2495

รอยพิมพ์ใจ

ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ ฉายเมื่อ 31 ธันวาคม 2495 ฉายที่ พัฒนากร เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยรัก โศรก หึงษ์ หวง” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2496

เขี้ยวเสือเล็บสิงห์ 2495

เขี้ยวเสือเล็บสิงห์ 16 มม. / สี? / พากย์ 31 ธันวาคม 2495 ฉายที่พัฒนากร พัฒนากร ลมพัดเย็นเหมือนกลางแจ้ง เริ่มศุกร์ที่ 12 ภาพยนตร์ไทยที่ขี้นรอบพิเศษงานปีใหม่ “เขียวเสือเล็บสิงห์ สลับดนตรีวง ชลอ ไตรครองสอน อัมพร ประทีปเสน ต่อไป ปัญหาโลกแตก ที่ถกกันอยู่ไม่รู้จบ ทั้ง ท่าน ชาย ทั้งท่านหญิง จะวิ่งกันมาดู “เมียน้อยเมียหลวง” สลับวงดนตรี ที่ท่านอยากเห็น แต่ยังไม่เคยเห็น...