Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

30 กันยายน 2495

มาริยานางในเกาะนรก

มาริยานางในเกาะนรก ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / เสียง / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 30 กันยายน 2495 ผู้กํากับ ไถง สุวรรณทัต, ทศทิศ ผู้เขียนบท ไถง สุวรรณทัต, ทศทิศ ผู้ประพันธ์เพลง ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช นักแสดง นายพลตรี พระยาจินดาจักรรัตน์, นายหลุย คีรีวัตร์, พ.อ.พระยาสุรพันธ์เสนีย์,...

ค่าน้ำนม 2495

ค่าน้ำนม ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 30 กันยายน 2495 ที่โรงหนัง พัฒนากร นักแสดง จํารัส สุวคนธ์ (น้อย) ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 28 กันยายน พ.ศ. 2495