เชิงทะเล

เชิงทะเล ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมดา) / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 29 พฤษภาคม 2496 ที่โรงหนัง พัฒนากร นักแสดง รําเพย ณ นคร เค้าเรื่อง “เรื่องจริงที่ครึกโครมในหน้าหนังสือพิมพ์ ตอนผู้ยิ่งใหญ่เบ่งใส่ชาวประมง” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2496  ...