เจ้าสาวจอมเสือ

เจ้าสาวจอมเสือ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 25 ตุลาคม 2495 ที่โรงหนังพัฒนากร เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยชนิดแปลกถึงใจยิ่ง” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495