หนี้กรรม

หนี้กรรม ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 22 ตุลาคม 2495 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง เลิศภาพยนตร์ เค้าเรื่อง “สาวสวย สาวจึงตามฆ่า นักเลงต่อนักเลง ล้างชีวิตกันอย่างเลือดเย็น” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2495      ...