สุภาพบุรุษทมิฬ

สุภาพบุรุษทมิฬ ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 18 ตุลาคม 2495 ที่โรงหนัง พัฒนากร ผู้อํานวยการสร้าง จุมพล ปัทมินทร์ นักแสดง ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, จํารูญ หนวดจิ๋ม ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 26 ตุลาคม พ.ศ 2495...