กาหลงรัง

กาหลงรัง ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ ฉายเมื่อ 1 ธันวาคม 2499 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง วชิราภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ยุทธ จันทรประทีป ผู้ประพันธ์ แม่เรไร ผู้กํากับ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ผู้ถ่ายภาพ ยุทธ จันทรประทีป ผู้พากย์...