Login | Register
Lost Password

A password will be emailed to you.

 

Reviews / หนังไทย พ.ศ. 2530- 2539

 1. บุญชู 6 โลกนี้ดีออก สุดสวย น่ารักน่าอยู่ ถ้าหงุ่ย

  บุญชู 6 โลกนี้ดีออกสุดสวยน่ารักน่าอยู่ ถ้าหงุ่ย (2533) (บุญชู เรื่องที่ 4) ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เจริญ เอี่ยมพึ่งพร อำนวยการสร้าง บัณฑิต ฤทธิ์ถกล กำกับการแสดง บุญชู 6 โลกนี้ดีออกสุดสวยน่ารักน่าอยู่ ถ้าหงุ่ย สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์ รัญญา ศิยานนท์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ปรารถนา สัชฌุกร, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. บุญชู 5 เนื้อหอม

  บุญชู 5 เนื้อหอม (บุญชู เรื่องที่ 3) ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผลงานของ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล บุญชู 5 เนื้อหอม สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์ เกรียงไกร อุณหะนันท์, สุเทพ ประยูพิทักษ์, ปรารถนา สัชฌุกร, สมรัชนี เกษร, วัชระ ปานเอี่ยม, เกียรติ กิจเจริญ, อรุณ ภาวิไล, เกรียงไกร อมาตยกุล, กฤษณ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. บุญชู 2 น้องใหม่

  บุญชู 2 น้องใหม่ ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น บุญชู 2 น้องใหม่ สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์ ญาณี จงวิสุทธิ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, ส.อาสนจินดา, จุรี โอศิริ, ดร.เสรี วงศ์มณฑา เป็น “รองศาสตราจารย์เศรษศิริ”, วัชระ ปานเอี่ยม, อรุณ ภาวิไล, เกียรติ กิจเจริญ, เกรียงไกร อมาตยกุล, กฤษณ์ ศุกระมงคล, ธงชัย ประสงค์สันติ,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. บุญชู ผู้น่ารัก

  บุญชูผู้น่ารัก (2531) ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น เสนอผลงานของ บัณฑิต ฤทธิ์ถกล เขามาจากส่วนหนึ่งของประเทศ  มาอยู่ในส่วนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ บุญชูผู้น่ารัก สันติสุข พรหมศิริ จินตหรา สุขพัฒน์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ญาณี จงวิสุทธิ์, จุรี โอศิริ, วัชระ ปานเอี่ยม, อรุณ ภาวิไล, เกียรติ กิจเจริญ, กฤษณ์ ศุกระมงคล, โรม อิศรา, ด.ญ.แป้ง ขอแนะนำ ชัยชนะ สันทัดกิจการ, ทวีเกียรติ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. บ้านผีสาว

  บ้านผีสาว เอเซียฟิล์ม เสนอ… ความบันเทิงที่มีสาระ เนื้อหาดี หนังผียุค “ไฮเท็ค” สนุก..ตื่นเต้น ซ่าส์ ซ่าน.. ธนิต พงษ์มนุญ ศรีรัตน์ พินิจพรหม ชนีรัช ธรรมศรี นำ สุรเดช, โป๋ เป่าปี่ ดารารับเชิญ เมือง อพอลโล่, สงัด เพ็ญแข พร้อมดาราร่วมแสดงอีกมากมาย บ้านผีสาว บทประพันธ์ของ “ทิวไผ่งาม” ธุระ การพิสัย ถ่ายภาพ เสนีย์ กำกับการแสดง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. ตัณหาเถื่อน

  ตัณหาเถื่อน (2531) ชัยแอนด์ชาโปรดักชั่น โดย เชาว์ มีคุณสุต เสนอ ผลงานครั้งสุดท้ายของ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ยุรนันท์ ภมรมนตรี พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ จะมีใครสักคนที่รักฉันจริง ตัณหาเถื่อน ของ ศศิษาราม ยุรนันท์ ภมรมนตรี ฉัตรชัย เปล่งพานิช พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ขอแนะนำ จั่นเพชร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา วรรณิศา ศรวิเชียร, รัญญา ศิยานนท์, ก.เก่งทุกทาง,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. อุบัติโหด

  อุบัติโหด (2531) พูนทรัพย์โปรดักชั่น ประกันคุณภาพ อุบัติโหด BANGKOK EMERGENCY ขอแนะนำอีกวิถีหนึ่งของ…หนุ่มเสก (เสกสรร ชัยเจริญ) พบ..ลิขิต เอกมงคล สินจัย เปล่งพานิช อภิชาติ หาลำเจียก ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง แทน จันทวิโรจน์, อภิญญา คุ้มตะบุตร ขอแนะนำ เบญจพร ชำนาญยันตรกิจ ทรนง ศรีเชื้อ กำกับฯ-บทภาพยนตร์ พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ วรางคณา ณ มโนรม...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. ไอ้เพชร บ.ข.ส.

  ไอ้เพชร บ.ข.ส. (2533) PN เพชรพันนาโปรดักชั่น เสนอ ภาพยนตร์สุดโหด…สุดมันส์...สุดฮา… ประพนธ์ เพชรอินทร์ กำกับการแสดง ไอ้เพชร บ.ข.ส. บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พันนา ฤทธิไกร เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, สมภพ วงศ์ก่อ, ณัฐกานต์ เพชรพันนา, โอดา อาบทิพย์, อุดมพร, เผ่าไท, เป้า, วัชระ, เปี๊ยก ทีมสตั๊นแมน พี พี เอ็น ทีมยิมนาสติค...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ปีศาจสีเงิน

  ปีศาจสีเงิน (2531) บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ พิม วัฒนพานิช เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ปีศาจสีเงิน โกวิท วัฒนกุล, ไกรลาส เกรียงไกร, วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช, ติ๊ก คิงส์เท็ค, สกรรจ์ รามบุตร, อภิรดี 2, ประกอบ “ดอกฟ้า” กำกับการแสดง M จัดจำหน่าย

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. เชลยรัก

  เชลยรัก (2530) ฟัง 5 เพลงฮิตในชุด “อันตราย” เชลยรัก พุ่มพวง ดวงจันทร์ ขอเสนอพระเอกใหม่ ตุลา ปิยะราช วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช, ทวนธน คำมีศรี, โกวิท วัฒนกุล, ไกรลาศ เกรียงไกร, จุติมา และดารารับเชิญ ไกรสร แสงอนันต์ “ดอกฟ้า” กำกับการแสดง ดารณี ณ วังอินทร์ อำนวยการสร้าง M จัดจำหน่าย *ใบปิดวาดโดย ทองดี

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 3 of 13«12345»10...
Close