Reviews / หนังไทย พ.ศ. 2490-2515

 1. จอมจงอาง

  จอมจงอาง (2505) อินทราภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอ ยอดภาพยนตร์ในรอบปี แมน ธีระพล อุษา อัจฉรานิมิตร ส.อาสนจินดา จิตรา ไวถนอมสัตย์ แสดงนำ ร่วมด้วย สมชาย ศรีภูมิ, สุปราณี, สมพล กงสุวรรณ, ถวัลย์ คีรีวัตร, สัมพันธ์, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ไสล พูนชัย, ทวีป, วิวัฒน์, ชาติชาย จอมจงอาง ของ สมานพร บรรจงศิริ ประเสริฐ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. เจ้าแม่สาริกา (2512)

  เจ้าแม่สาริกา (2512) ภูมินทราภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอภาพยนตร์ชีวิตรัก สีสยองขวัญ จากละครวิทยุคณะ แก้วฟ้า เจ้าแม่สาริกา จากบทประพันธ์ ของ กมลพันธ์ สันติธาดา นำโดย มิตร ชัยบัญชา อรัญญา นามวงษ์ ร่วมด้วย วาสนา ชลากร, ฤทธี นฤบาล, บุษกร สาครรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, วิน วิษณุรักษ์, สุวิน สว่างรัตน์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ขอใจ ฤทัยประชา, สุคนธ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ใจแก้ว

  ใจแก้ว (2511) เทพกรภาพยนตร์ ผู้สร้างภาพยนตร์ได้มาตรฐานเสมอ เสนอ ใจแก้ว ของ จำลักษณ์ นำโดยดารายอดนิยม มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์ โสภา สภาพร ชุมพร เทพพิทักษ์, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต, วงทอง ผลานุสนธิ์, สีเทา และดาวเสียง วิเชียร นีลิกานนท์ ดารารับเชิญ ไสว-ประเสริฐ ชีวิตนี้คือละคร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. จอมใจเวียงฟ้า

  จอมใจเวียงฟ้า (2505) สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ไม่มีใครยอมแพ้… เรา-สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ไม่ขายโฆษณา…แต่เราขายความสามารถ จอมใจเวียงฟ้า จิตรกร สุนทรปักษิน อรสา อิศรางกูร ชนะ ศรีอุบล เมตตา รุ่งรัตน์ กัณฑรีย์ นาคประภา, ชาลี อินทรวิจิตร, ม.ร.ว.ประสิทธิศักดิ์ สิงหรา, วงทอง ผลานุสนธิ์, ณรงค์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์ มีผู้ดำเนินงานสร้างที่แข็งแกร่ง… สนั่น จรัสศิลป์ อำนวยการสร้าง วสันต์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. เจ้าจอม

  เจ้าจอม (2514) โยธิน เทวราช ภาพยนตร์ นำบทประพันธ์อันประทับใจคนทั้งเมือง มาเป็นภาพพจน์บนจอเงิน… เจ้าจอม ของ บุษยมาส ฟังเพลงหรรษา ระบบ 35 ม.ม. 7 เพลง จาการสวมบทบาทของ 35 ดาราเด่น สมบัติ เมทะนี เพชรา เชาวราษฎร์ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง สังข์ทอง สีใส, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, อนุชา รัตนมาลย์, โยธิน...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. เจ็ดประจัญบาน (2506)

  เจ็ดประจัญบาน (2506) วัชรภาพยนตร์ ภูมิใจเสนอเป็นอย่างยิ่ง เจ็ดประจัญบาน จากบทประพันธ์ของ ส.อาสนจินดา 54 ดารา มิตร ชัยบัญชา ส.อาสนจินดา ทักษิณ แจ่มผล อาคม มกรานนท์ รุจน์ รณภพ และ 3 สาวต่างประเทศประชันโฉม มิสคริสติน เหลียง แห่ง ฮ่องกง มิสจางเซฟาง แห่ง ไต้หวัน มิสลินดา แห่ง ญี่ปุ่น ขอแนะนำสาวสวยคนใหม่ ปันใจ นาควัฒนา...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. จงอางผยอง

  จงอางผยอง (2514) สมบัติ เมทะนี สุทิศา พัฒนุช ลี หลิง หลิง จางไฮ 2 ยอดดาราฮ่องกง “พร้อมด้วย” ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, จุรี โอศิริ, พฤหัส บุญหลง, จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์, เมฆ, ทองแถม, ตุ๊ดตู่-ตุ๊ดติ่ง ทัศนพยัคฆ์ ฯลฯ ดารารับเชิญ พันคำ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. จ่าแก้ว

  จ่าแก้ว (2510) ไตรเทพภาพยนตร์ เสนอ สมบัติ เมทะนี โสภา สถาพร พบ สมควร กระจ่างศาสตร์ ทักษิณ แจ่มผล, ชุมพร เทพพิทักษ์, ทัต เอกทัต, ทานทัต วิภาตะโยธิน, แววดาว และ อัจฉราวดี เถาเสถียร บุรุษเหล็ก ผู้ยิ้มทั้งน้ำตา จ่าแก้ว ของ ชลอ สรนันท์ สุวีระ กำกับการแสดง เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. ใจเดียว

  ใจเดียว (2506) ต๊อกบูมภาพยนตร์ เสนอ ใจเดียว จากบทละครวิทยุอันเร้าใจของ เสนีย์ บุษปะเกศ อุษาฟิล์ม จัดจำหน่าย มิตร ชัยบัญชา รัชนี จันทรังษี ชนะ ศรีอุบล บุศรา นฤมิต ร่วมด้วยขบวนดาราอีกกว่าครึ่งร้อย สมควร กระจ่างศาสตร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, จรูญ สินธุเศรษฐ์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, จุฑารัตน์ จินรัตน์, วิน วิศณุรักษ์, อบ บุญติด,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ใจนาง

  ใจนาง (2510) ชมภูนุชภาพยนตร์ เสนอ ชายใจเพชร ยังสยบอยู่แทบเท้าของนางแก้ว แม้เพชรมณีอันมีค่า ก็ยังด้อยกว่านารีที่ปราศจากราคีทางใจ สิ่งที่บุรุษต้องการนั้นไซร้ คือ ใจนาง ของ ชลอ สรนันท์ มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, สุดเฉลียว เกิดผล, ชุมพร เทพพิทักษ์, ปรียา รุ่งเรือง, ชฎาพร วชิรปราณี, สมควร กระจ่างศาสตร์,...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 10 of 43...«89101112»203040...