Reviews / พ.ศ. 2535

  1. ดอกไม้ร่วงที่สันทราย

    ดอกไม้ร่วงที่สันทราย (2535) ข้อความบนใบปิด เมขลาภาพยนตร์ ลูกน้ำ-ลูกโป่ง ดำเนินงาน เสถียร สุมานโสร์ ที่ปรึกษา น้อย เกตุงาม กำกับการแสดง ดอกไม้ร่วงที่สันทราย ของ ตูมตาม เกตุงาม หิรันย์ บทประพันธ์-บทภาพยนตร์ นำโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี ธิดา ธีระรัตน์ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ จามจุรี เชิดโฉม ขอแนะนำนางเอกใหม่ อรุณรัตน์ อินแก้ว มนตรี, กันทิมา, แดน ดัสกร,...

    Our Rating:
    Your Rating:
Page 2 of 2«12