Reviews / พ.ศ. 2531

 1. เพชรเหนือเพชร

  CK ซี.เค.โปรดักชั่น โดย ประไพ สรหงษ์ เพชรเหนือเพชร สรพงศ์ ชาตรี ฉัตรชัย เปล่งพานิช จารุณี สุขสวัสดิ์ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ทวนธน คำมีศรี อภิรดี ภวภูตานนท์ อรุโณทัย จิตรีขันธ์ ร่วมด้วย ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ, ภูมิ พัฒนายุทธ, ไกร ครรชิต, ชาติ ฯลฯ โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. ภูผาทอง

  ภูผาทอง (2531) ข้อความบนใบปิด สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา ภูผาทอง วิสันต์ สันติสุชา กำกับการแสดง สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ ไชยันต์ สรไกร แสงระวี บุญแสง, โกวิท วัฒนกุล, กิตติ ดัสกร, ฉัตร มงคลชัย, สมชาติ ประชาไทย

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. แก่นแก้ว

  แก่นแก้ว รัศมีฟิล์ม สร้าง เก่ง-กล้า และ น่ารัก ใน… แก่นแก้ว ของ “สานิตย์” สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ อภิรดี ภวภูตานนท์ ภูมิ พัฒนายุทธ, ล้อต๊อก, ดู๋ ดอกกระโดน, พิภพ ภู่ภิญโญ, บรรพต, เป้า ปรปักษ์, ฉกาจ สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ “วาสิฏฐี” กำกับการแสดง *ใบปิดวาดโดย POJ

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. กองร้อยสอยรัก

   ฮาลื่น ๆ ฮาแบบสบายๆ ตามสไตล์ รอง เค้ามูลคดี กองร้อยสอยรัก *ใบปิดวาดโดย SUVIT จารุณี สุขสวัสดิ์ ฉัตรชัย เปล่งพานิช ไปรมา รัชตะ สาลินี ภักดีผล สมฤดี นุ่มอำพัน ชลิต เฟื่องอารมย์, บู๊ วิบูลย์นันท์, รอง เค้ามูลคดี, ปทุมวดี โสภาพรรณ, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, มาเรีย เกตุเลขา พร้อมดาราอีกคับคั่ง และทีมตลก 4...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. ทายาทคนใหม่

  คำโปรย : พริกไทยแท้ ทั้งเผ็ดทั้งร้อนทุกรูปแบบ ปิยะภาพยนตร์ โดย วิลาวัลย์ แก้วนิยมชัยศรี อำนวยการสร้าง  

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 4 of 4«1234