Reviews / พ.ศ. 2528

 1. รักคือฝันไป

  รักคือฝันไป (2528) แอปเปิ้ลพิคเจอร์โปรดักชั่น เผด็จ ภักดีวิจิตร ผู้กำกับ “จำเลยรัก” ได้ 4 ล้าน เสนอภาพยนตร์ รักกระจุ๋มกระจิ๋ม ตลกครื้นเครง รักคือฝันไป ฟังเพลงฮิทแสนไพเราะ “ประตูใจ” จากคณะ สาว สาว สาว ทูน หิรัญทรัพย์ ปิยะมาศ โมนยะกุล เศรษฐา ศิระฉายา ดวงตา ตุงคะมณี บู๊ วิบูลย์นันท์ อำนวย ศิริจันทร์ เผด็จ ภักดีวิจิตร...

  Our Rating:
  Your Rating:
 2. รักผ่อนส่ง

  รักผ่อนส่ง (2528) ศรีแพรโปรดักชั่น โดย ประไพ สรหงษ์ เสนอ ถ้าชีวิตรู้จักการผ่อนส่ง นี่คือความรัก ที่ไม่ต้องสอน ไม่ต้องเรียนก็อ่านออกเขียนได้ รักผ่อนส่ง ของ ปณิดา ทนงศักดิ์ ศุภการ สิริยา นฤนาท ธนิต พงษ์มนูญ อินทิรา อิ่มสมโภชน์ อธิติยา พรหมคุณ, วัลลภ นพสมบูรณ์, มารศรี ณ บางช้าง, ทัศนีย์, ปิญช์ มาลากุล ณ อยุธยา,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 3. ฝนสั่งฟ้า

  ฝนสั่งฟ้า (2528) 47 โปรดักชั่น เสนอ… ผลงานสร้างของ อัมพร ประทีปเสน ที่ใด…มีรัก ที่นั่น…มีทุกข์ ที่ใด…ไร้รัก…ที่นั่น…ไร้ทุกข์ แต่มนุษย์นั้นหรือสุดจะหลีกได้ ดินแดนแห่งความหนาวและดอกไม้บาน นิยามรักของสองหนุ่มสาว…เริ่มขึ้นแล้ว… ฝนสั่งฟ้า บทประพันธ์ โดย “ฐิติพร” นำแสดงโดย สองดาราคู่ขวัญคู่ใหม่ เอกกวี ภักดีวงษ์ สุนทรี กุลสุนทร ร่วมด้วย ศิริ ศิริจินดา, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ไพลิน จินดานุช, อัจฉรา จินดานุช, กริช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 4. จอมเมฆินทร์ 2528

  ปิยะลาภโปรโมชั่น เสนอ “ไม่มีกฎนรกหรือสวรรค์หยุดยั้ง..อำนาจมันได้” จอมเมฆินทร์ ฤทธิ์ ลือชา รับบทผีดิบดุดันที่สุด ขอแนะนำ 2 ดาราคู่ขวัญ ชูชัย ชัชดา นฤมล ผลประเสริฐ พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ภาวนา วชิรานนท์, ไกร ครรชิต, โน้ต เชิญยิ้ม, ยอด นครนายก, นฤมล ทรัพย์สมัย, วิทย์ นิมิตรดี, พิศ, จ๊อส ดวงสุวรรณ ฯลฯ ทศพร ดนุพลชัย...

  Our Rating:
  Your Rating:
 5. จอมโจรแพรแดง

  จอมโจรแพรแดง (2528) แมวไทยโปรดักชั่น “เขาเป็นขุนโจรที่ชาวบ้านยกย่อง แต่เป็นลูกที่ทำให้แม่เสียน้ำตามากที่สุด” จอมโจรแพรแดง พระเอกนักบู๊ยอดนิยม ไชยัณห์ สรไกร นางเอกโล้นคนล่าสุด พัชนี บุนนาถ ภาคภูมิ จรัสแสง, นฤมล มงคลทอง, พงษ์ไท, อนันต์ สัมมาทรัพย์, เมือง อพอลโล่, นงลักษณ์, ดารณี, นริศรา, เป้า, อั้ง, พินิจ อดิศักดิ์ “ชาติเหมราช” กำกับการแสดง อาคม เอี่ยมตา ถ่ายภาพ ดารณี...

  Our Rating:
  Your Rating:
 6. สาวลมกรด

  สาวลมกรด (2528) ทิตยาภาพยนตร์ สร้าง ปราดเปรียว เปรียวลม ดุจ “ลมกรด” สวยซึ้ง สวยซน หนึ่งนั้นคือเธอ อภิรดี ภวภูตานนท์ สาวลมกรด สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์ เด๋อ, ดู๋, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, กำธร, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, ภิญโญ ปานนุ้ย, เกิดสวัสดิ์, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, แสนยากร กำกับการแสดง บทประพันธ์ของ พิณทิพย์...

  Our Rating:
  Your Rating:
 7. กองพันทหารหญิง

  T.P.โปรโมชั่น เสนอ พรพรรณ เกษมมัสสุ นำขบวนสาวสวยนับร้อย สู่สนามมหาสนุก… กองพันทหารหญิง ของ “น.อ.เพิ่ม หงสกุล” พรพรรณ เกษมมัสสุ โน้ต เชิญยิ้ม วิยะดา อุมารินทร์ อัญชลี ชัยศิริ, ยอด นครนายก, จันทนา ศิริผล, พิภพ ภู่ภิญโญ, อำนวย ศิริจันทร์, สีดา พัวพิมล, จ่าหลอ, เรวดี, ฉันทนา, ภาวนา, มยุรี อิศรเสนา,...

  Our Rating:
  Your Rating:
 8. จับตาย

  จับตาย (2528) ข้อความบนใบปิด “จับเป็น” เป็นอย่างไร ที่นั่นไม่มีใครรู้จัก จากวรรณกรรมยอดเยี่ยมเอเซีย ของ มนัส จรรยงค์ ถอดคุณค่ามาให้คุณสัมผัสบนจอ จับตาย วีซี โปรโมชั่นแอนพิคเจอร์ สร้าง สรพงศ์ ชาตรี รณ ฤทธิชัย ชลิต เฟื่องอารมย์ โสธรณ์ รุ่งเรือง อัจฉราภรณ์ โสมวิภาต มารศรี ณ บางช้าง, ประวัติ โอบอ้อม, ชูศักดิ์ ดิษยนันท์ และสำนักพุทไธสวรรค์ โสภณ เจนพานิช...

  Our Rating:
  Your Rating:
 9. โจ๊กใส่ไข่

  โจ๊กใส่ไข่ (2528) บุญทรัพย์ภาพยนตร์ เสนอ หยุดชีวิตที่วุ่นวาย ผ่อนคลายความเครียด มาฮาให้เต็มเหยียด อย่าตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจไทย โจ๊กใส่ไข่ เด๋อ ดอกสะเดา ล้อต๊อก สาลินี ภักดีผล ดู๋, เหี่ยว, แดง, ดอกรัก, ผจญ ดวงขจร, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, จันทนา ศิริผล สุรชัย อัตถากรโกวิท กำกับการแสดง วิเชียร เรืองวิชยกุล ถ่ายภาพ สุริยะวงศ์ บทภาพยนตร์ ประยุทธ แกลโกศล...

  Our Rating:
  Your Rating:
 10. ทับทิมโทน

  ทับทิมโทน (2528) คมน์ อรรฆเดช เสนอ ความมหัศจรรย์! ครั้งแรกของโลกภาพยนตร์ โดยฝีมือคนไทย โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย ทับทิมโทน สุดยอดอัญญมณี ที่มีค่ากว่าเพชรเม็ดใดๆในโลก ของ เพชร สถาบัน บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ พบ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง ชลิดา เสาวดี ร่วมด้วย ส.อาสนจินดา, ชาลี อินทรวิจิตร, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์...

  Our Rating:
  Your Rating:
Page 1 of 612345»...